Välkommen till

Bilderna ovan visar några vackra samlarstuffer

Vår-sommarprogram 2016

Geologisk och Historisk rundvandring i Ludvika

Lördag 7 maj kl 13 – ca 15 30

 

Samling kl 13 vid mineralmuseet på Gammelgården där vår guide Gunnar Lidén först ger en kort information om Ludvika och Istiden

 

Själva vandringen börjar sedan vid Tingshuset, fortsätter mot forsen, via Roths äng till Väsmanstranden och nya gångbron, över den mot Kasttjärn - N:a Järnvägsgatan – Sänkan

 

Vi får veta var de forna strandlinjerna en gång fanns och andra geologiska fakta. Dessutom berättar Gunnar Lidén om några av de historiska platser vi passerar.

 

Ev. frågor Ring 070 264 34 26 070 340 92 10 070 577 45 78

 

Årsmöte:

Sön 7/2 2016 kl. 15:00 VBGF:s årsmöte Mineralmuseet, Ludvika Gammelgård

 

Månadsmöten

Ons 3/2 Klubbmöte med videofilm om Europas födelse. Ludvika Gammelgård kl. 19.00. Kaffe och smörgås till

självkostnadspris.

Ons 2/3 Klubbmöte. Mineralträff om Wolfram. Vi visar olika wolframmineral, egenskaper och fyndplatser i vårt

område. Mineralmuseet/Gästgiveriet på Ludvika Gammelgård, kl. 19:00. Kaffe och smörgås

till självkostnadspris.

Ons. 6/4 Klubbmöte. Videofilm med nya fakta om Terrakotta-armén i Kina. Kaffe och smörgås till självkostnadspris.

Mineralmuseet, Ludvika Gammelgård kl. 19.00.

Lör 7/5 Geologisk och historisk rundtur i Ludvika med Gunnar Lidén, Örebro. Start med introduktion av Gunnar Lidén

i på Gammelgården kl. 13.00. Därefter med egna bilar till kyrkan där rundvandringen startar.

Exkursioner:

Lör. 14/5 Mineralexkursion till Håkansboda sulfidgruva med bl.a. fina kristaller av koboltglans. En klassisk sulfidgruva

med stora intressanta varphögar. Avfärd i egna bilar från Gammelgården kl.9:00. Samåk gärna.

 

Lör. 28/5 Geologisk exkursion till Zinkgruvan. Guide Sven Olof Niklasson. I Zinkgruvan bryts flera intressanta

sulfidmalmer med bl.a. Zink, Koppar, Nickel m.m. Start från Ludvika Gammelgård kl. 8.00 för

gemensam avfärd i egna bilar.Tag med förtäring och oömma kläder.

Tor 1/6 Kvällsexkursion till Gräsbergs gruvor och Malsjöbergsgruvan. Start i egna bilar kl 18.00 från Ludvika

Gammelgård.

 

25-28/8 Vi vill kolla intresset för att göra en 4-dagars exkursion till Östersundsområdet med Fröå gruvor, Handöl,

Brunflo, Lockne m.fl. Se informationsblad

 

Har du funderingar kring våra exkursioner kontakta Evald Persson, 0240-15069 eller 070-3409210 eller

någon i styrelsen. Styrelsen vill påpeka att alla exkursioner sker på egen risk och rekommenderar alla

att ta rejäla kläder och använda skyddsglasögon och handskar när man slår i sten.

 

Sportlovsextra vecka 9

Ons 2/3 För skolungdom i Mineralmuseet. Vi berättar om var man hittar guld, silver och vackra stenar i vårt område.

Visar malmer och mineral. kl. 11:00 och 13:00.

Mån 6/6 Nationaldagen firas på Gammelgården med öppet hus och info i Mineralmuseet. Öppet mellan 13:00

och 13:00.

 

Mineralmässor (och andra aktiviteter som är kända jan 2016)

 

Sön 14/2 BGS årsmöte vid Gillersklack, Kopparberg kl 12:00

9-10/4 Mineralmässan i Göteborg

23-24/7 Kopparbergsmässan. Se info på www.kopparbergsmassan.se

1-2/8 Mineralmässan på Kinnekulle

20-21/8 Mineralmässa i Madesjö

Lör 30/7 Dan Anderssonveckan invigs

Sön 14/8 ? Nostalgidagen på Ludvika Gammelgård. Vi har information i Mineralmuseet och stenförsäljning.

Ludvika Gammelgård. Kontakta Evald Persson, tel 0240-15069.

 

 

GeologinsDag firas i år den 11-13 september över hela landet.

Program fastställs senare

 

Kurser:

Under våren kommer vi att starta slipning och trumling av smyckestenar i Gruvkontoret nedanför

järnvägen. Anmälan till Evald Persson eller Viljo Vehmanen.

 

Medlemsavgift

Dags att betala in medlemsavgiften för 2016. Oförändrat 100 kr för vuxen och 25 kr för övrig

familjemedlem samt ungdom under 18 år. Plusgiro 462 4877-9

Medlemsavgiften är en mycket viktig del i vår ekonomi och verksamhet. Vi håller bl.a.på att investera i ny

fotoutrustning. Vi planerar även för att utöka informationen i våra stenmontrar med kemiska formler och

på flera språk.

Övrigt:

Mineralmuseet är helt ombyggt och utökat till 17 montrar med mer än 1100 olika mineralstuffer. 7 används till systematisk presentation av mineralriket, 5 till presentation av mineraler från lokaler i vår närhet, bl.a. en monter med bara mineral från Falun med omnejd.

En monter har UV-ljus med stenar som lyser och strålar i alla färger. Temamontern har bergarter från hela världen.

Under tiden 1 juni till 31 augusti försöker vi ha museet öppet dagligen kl. 11-17, fri entré.

 

I klubblokalen på Gammelgården har vi diverse utrustning som står till medlemmarnas förfogande: diamantsåg, mikroskop, UV-.lampor, radioaktivitetsmätare, osv. Dessutom har vi många aktuella tidningar och böcker om geologi och mineralogi och en bra samling med referensmineral. Klubblokalen är tillgänglig första onsdagen i månaden i samband med månadsträffarna eller efter kontakt med någon i styrelsen.

Välkomna till vårens och sommarens aktiviteter.

 

Kolla vår fina hemsida! http://www.vbgf.se Den innehåller rapporter, information om nya aktiviteter, många bilder på mineral, gruvor, m.m. Där skriver vi också in ev. ändringar eller tillägg i programmet.

Vi planerar sändlista för nyheter och ändringar via mail. Vill du ha nyheter och information via mail så sänd din mail-adress till vbgf@telia.com med texten: jag vill ha nyhetsinfo via mail.

 

Nya medlemmar, unga som äldre, är alltid välkomna i föreningen! Inga förkunskaper behövs.

 

ÖVRIGT:

Intressanta rapporter:skrivna av Erich Spicar om bl.a hans nyupptäckta Astroblem kring Síljansringen. Även ny rapport om möjligt astroblem Närkesslätten. Även ny artikel: "Ett försök att förstå Orsa-sandstenens tillkomst"

Klicka på länken RAPPORTER i menyn till vänster.