SAMMANSTÄLLNING ÖVER OLIKA FYNDORTSBESKRIVNINGAR:

(Klicka på rapportnamnet för att läsa den ...)

Beskrivningens titel:

Författare:

NYA BASTNÄSFÄLTET, Västmanland Mikael Jansson
Svenska typmineral Mikael Jansson

Mineral från pegmatitförekomsten vid Flinten, Falu kommun, Dalarna 

Mikael Jansson

Getbergsgruvorna i Värmland

Mikael Jansson

Platinagruppens mineral vid nickel och kopparmineraliseringarna kring
Njuggträskliden
, Västerbotten

Mikael Jansson

Rista kvarts-fältspatbrott, Gagnefs kommun i Dalarna

Mikael Jansson
Hålsjöberg, Värmland Fredrik Grensman
Hålsjöberg II, Värmland

Göran Axelsson

Hasselhöjdens kalkbrott, Västmanland

Kjell Gatedal
Björkdalsgruvan, Västerbotten (obs. felaktig gruvkarta visas i artikeln)

Fredrik Grensman

Åskagen, Värmland

Roy Kristiansen

Harstigen. Värmland

Lennart Porsemo 

Jakobsberg, Värmland

Dan Johansson & Gun Bergquist

Sjögruvan, Västmanland

BGS 142 (1979) IJ m.fl.

Långbans malmtrakt (klickbar karta med information om närliggande olika gruvor)

www.filipstadsbergslag.com

Persbergs malmtrakt (klickbar karta), Värmland

www.filipstadsbergslag.com

Nordmarks malmtrakt, Norra delen (klickbar karta), Värmland

www.filipstadsbergslag.com

Nordmarks malmtrakt, Södra delen (klickbar karta), Värmland

www.filipstadsbergslag.com

Nordmarksområdet, Värmland

Stefan Sädbom

STRINGERZONER I BERGSLAGEN

Bengt Sjöblom

Kroppa socken - gruvor (klickbar karta), Värmland

www.filipstadsbergslag.com

Norra Kärr, Småland 

Hans Thulin, Taberg