Exkursionen 2010 Brunnsjögruvan/Hasselhöjden

Här presenteras några trevliga bilder från den spännande exkursionen

 


1 glada mineralletare startar promenad 300 m mot varphögarna


2 Evald på västra varpen

3 Snabba slag spräcker stenen

4  Stuffen klar att kollas
 
5 Asbeferrit kan man hitta här liksom Stilpnomelan

6 Stilpnomelan (tidigare kallad Ekmanit hittades först här dvs. typplokal)

7 Tyvärr har folk haft de tre gruvhålen som soptipp
 
8  Eric vid Hasselhöjdens kalkbrott (nu dykgruva också) 
  9 Talk från Hasselhöjdens kalkbrott