Bilder från föreningens mineralexkursion till Grangärde Hästbergs gruvor 5juni 2013

 


Vackert basaltglas i Grangärde-Hästberg ...

Mossa och sly, men därunder finns varp!

Se här Maj! Det är magnetit-
kristaller ...

 


Vi hade först svårigheter att hitta själva varpen ...